Välkommen till Världsarvsledens Vänner!

Föreningen samordnar skötseln av Världsarvsleden som går genom Nordingrå, samt marknadsför den.


Vy från stigen till Breviksstugan i Mjällom

Stöd föreningen genom att bli medlem. Intäkterna går till Världsarvsledens skötsel och marknadsföring

Medlemsavgift verksamhetsåret 2015-16: 150 kr /familj eller 100 kr /person 

Ange namn, adress, e-post och telefonnummer när du betalar in avgiften

Bankgiro: 578-0374

Årsmötet hölls september 2015

Läs mer:
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Styrelsen
Anna Renström, ordförande  tfn: 0613-207 90 eller 070-643 61 79
Liselotte Eriksson, sekreterare
Mika Olli, kassör
Ann-Britt Hägglöf, ledamot
Hans Oscarsson, ledamot
Anna-Greta Tjäder, suppleant
Göran Westin, suppleant
 

Revisorer
Linda Björklund och Erik Hägerlind

Valberedning
Jörgen Backéus och Peter Norlin

 

Föreningens hemsida  www.varldsarvsleden.nu


Vy från Världarvsleden mellan Bräcksand och Bönhamn

Vision

Den välskötta Världsarvsleden blir hela bygdens, med många delaktiga personer som känner stolthet och ansvar. Leden, som knyter ihop olika delar av Nordingrå, stärker samverkan mellan byarna. Världsarvsleden ger allmänheten ett rikt friluftsliv och gynnar de turistföretag som finns längs leden och de företag som arbetar med vandring. Världsarvsleden stärker varumärket Höga kusten i Sverige och omvärlden. 


Världsarvsleden längs Edsätterfjärden