Välkommen till Nordingrå friskola ekonomisk förening!

 

ÅRSSTÄMMA 2016
Nordingrå friskola ekonomisk förening
måndag den 21 mars kl 18.30, Kupan
Kupan är röda korsets lokal mellan järnaffären och ICA
Vi bjuder på fika. Välkommen!

 

Stöd oss genom att bli medlem

Årsavgiften är 100 kr per person.
Glöm inte att ange namn när du betalar in medlemsavgift, gärna också e-postadress.
Bankgiro 865-6209


Bakgrund

Det var när Nordingråskolan hotades av nedläggning som Nordingrå friskola ekonomisk förening bildades. Vår övertygelse är att en skola behövs på den geografiskt stora Nordingråhalvön. Nu har tiden gått och till allas glädje finns Nordingråskolan kvar i kommunal regi. Ute- och inomhusmiljön har genomgått en upprustning när förskolan flyttade in i januari 2014. 

För att ha beredskap finns friskoleföreningen kvar.

Ansökan 2012
Vår ansökan från 2012 godkändes till samtliga delar av Skolinspektionen och Förvaltningsrätten, men eftersom skolan blev kvar i kommunal regi avskrev Förvaltningsrätten ärendet. I intresseundersökningen svarade tillfrågade målsmän till så många som 76 av 77 elever JA.

Ansökan 2015
En genomarbetad och uppdaterad ansökan om friskola skickades in i januari 2015. Den blev bedömd av Skolinspektionen och vi vet att vi med den lagt en bra grund. Då Kramfors kommun underströk vikten av att ha kvar den kommunala skolan, drog vi dock tillbaka ansökan utan att komplettera den med en ny intresseundersökning.

Profil

Världsarvet Höga kusten och entreprenöriellt lärande

Även en friskola måste följa skollagen och på många sätt skulle förstås en friskola påminna om hur en kommunal skola drivs. En friskola har dock möjlighet till en egen profil. Världsarvet Höga kusten, kreativitet och entreprenörskap kan bli profilen för Nordingrå friskola. Allt detta finns redan i Nordingrå och kan vävas in i undervisningen på ett bra sätt; den storslagna naturen med landhöjningen, konstnärerna och de många företagen av varierande storlek och inriktning. En förankring i bygden kan bidra till att ge barnen en stärkt känsla av mening och sammanhang.

Entreprenöriellt lärande innebär helt enkelt att utveckla generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer i handling. Att arbeta ämnesövergripande med ett tema och att elever tar ansvar för sitt lärande är karaktäristiskt, likaså att hitta arbetsformer som utvecklar fantasi och skapande. Den nya skollagen pekar också i den riktningen.

Grundläggande är att Nordingrå friskola skulle präglas av en öppen och tolerant stämning, både för att goda idéer ska kunna frodas och för att alla oavsett bakgrund ska trivas och känna sig trygga.

Studiebesök i Docksta

I oktober 2013 besökte vi Docksta friskola. Vi bjöds på storstilat "gofika" av Dockstas styrelse, fick en rundvandring i skolan och inblick i deras arbete. De berättade om sitt goda samarbete med Kramfors kommun och vi fick många bra råd om bland annat skolskjutsar. Blir det framöver en friskola i Nordingrå, finns möjligheten att utveckla ett samarbete mellan Docksta och Nordingrå. Vi tackade Docksta friskola ek. förening med blommor och vårblommande lökar till eleverna, för all värdefull hjälp vi fått... och i april 2014 skickar rektor Anna-Lena Östman en bild, tackar och hälsar att Vårstjärnorna på skolgården i Docksta blommar.

Kontakter

Styrelse:
Ordförande: Anna Renström Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tfn 0613-207 90 
Sekreterare: Catherine Lindén
Kassör: Lennart Lundkvist
Ledamot: JettePia Saaby Nenzén
Ledamot: Ingemar Palbom 

Valberedning:
Anna Lindström tfn 070-301 78 27 
Jenny Edvinsson 
tfn 070-647 14 80

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2013 PDF-fil

Verksamhetsberättelse 2012 PDF-fil

 

Länkar

Skollagen
www.riksdagen/skollagen

Friskolornas riksförbund
www.friskola.se

Skolan mitt i byn
www.tillvaxtverket.se/Skolan mitt i byn

Entreprenörskap i skolan
www.kfsk.se/publikation

Entreprenöriellt lärande
www.skollyftet.se/entreprenöriellt lärande, vad är det

PDF-fil

Skolskjutsar
Skolverkets juridiska riktlinjer för Skolskjutsar